චීනයෙන් ඩීසල් ලීටර කෝටියක් ලංකාවට

චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ඩීසල් ලීටර් මිලියන 10.6 ක් පරිත්‍යාග කරන බව මෙරට චීන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කර ඇත.

ඒ අනුව, එම ඩීසල් තොගය නොවැම්බර් – දෙසැම්බර් අතරතුර නැව්ගත කිරීම සිදුකෙරෙන බවයි එම තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කර ඇත්තේ.

එම ඉන්ධන පරිත්‍යාගය මෙරට කෘෂිකාර්මික, ධීවර ඇතුළු වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව සිටින ක්ෂේත්‍රවල ජනතාවගේ ජීවනෝපාය නංවාලීම සඳහා යොදාගැනීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *